نمایندگی رسمی واکر کودک moon walk جهت سفارش واکر کودک مون والک کافیست : آدرس منزل تان و نام خود را به شماره 50002030235 پیامک کنید تا خریدتان ثبت و ارسال شود قیمت واکر کودک با تخفیف ویژه در سراسر ایران : 22000 تومان ارسال به کلیه شهرها و روستاها و سپس پرداخت وجه http://babywalker.ir 2020-04-01T04:28:37+01:00 text/html 2017-04-30T17:08:56+01:00 babywalker.ir با مدیریت اکبری نوعی دیگر از واکر کودک http://babywalker.ir/post/4 <br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>موبی</span> <span>کودک</span> <span>ماه واکر</span> <span class="">مهار ایمنی</span><span>.</span> <span>نوع:</span> <span>واکر</span><span>؛</span> <span>توصیه سن:</span> <span>6 تا 14</span> <span>ماه</span><span>؛</span> <span>ساخته شده از</span> <span>60</span><span>٪ پنبه</span> <span>پارچه</span><span>؛</span> <span>طراحی شده برای</span> <span>کمک به کودک</span> <span>برای راه رفتن است .</span></span>وسیله ای کارآمد و فوق العاده برای کودکان راه رفتن را به آسانی به کودکان خود بیاموزید.مصرف یک قدم زدن</span> <span>با یک کمی</span> <span>خود را در شهرستان</span> <span>می تواند مشکل</span><span>.</span> <span>شیک</span> <span>Babyhug</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>پرسه زن</span> <span>می سازد</span> <span>تفرج خود را</span> <span>راحت و ایمن</span> <span>با آسان به حرکت</span> <span>چرخ</span> <span>گردان و</span> <span>قاب محکم</span><span>.</span> <span>دسته</span> <span>قابل برگشت</span> <span>اجازه می دهد تا</span> <span>کودک به</span> <span>شما را در رویارویی</span> <span>هنگامی که او</span> <span>جوان</span> <span>است و</span> <span>چهره رو به جلو</span> <span>به عنوان مسن تر</span><span>.</span> <span>سه موقعیت</span> <span>خمیده</span> <span>برای راحتی اضافه شده</span> <span>از جمله</span> <span class="">موقعیت مسطح</span> <span>برای نوزاد</span><span>.</span> <span>آسان را بریزید</span> <span>و جمع و جور</span> <span>طراحی آن</span> <span>مناسب برای</span> <span>ذخیره سازی</span> <span>در خانه و</span> <span>در طول سفر</span> <span class="">است.<br></span></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img class="attachment-wpsdeals-single wp-post-image" src="http://www.lootpaat.in/wp-content/uploads/2016/10/Babyhug-moon-walk.jpg"><br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa">&nbsp;</span></font><span id="result_box" class="" lang="fa"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">واکر کودک</span> <span>نوزادان</span> <span>به کمک</span> <span>مهار</span> <span>یاد بگیرند</span> <span>به راه رفتن</span> <span>آسان تر و</span> <span>طبیعی تر</span> <span>- در حالی که</span> <span>پدر و مادر</span> <span>درد کمتری</span> <span>را تجربه</span> <span class="">تماس</span> <span>و کمتر نگران باشید</span> <span class="">در مورد آسیب های</span> <span class="">است که می تواند</span> </font><span class=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">منجر به از کار افتادن قدرت راه رفتن شود.</font><br></span></span><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">کودک</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>واکر</span> <span>لی لی</span> <span>بلوز</span> <span>راهنما</span> <span>یادگیری به</span> <span>راه رفتن</span> <span>روز بزرگ</span> <span>تخفیف</span> <span>مادر!</span> <span>کودک</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>واکر</span> <span class="">لی لی</span> <span>بلوز</span> <span>راهنما</span> <span>یادگیری به</span> <span>راه رفتن</span> <span>به دنبال بهترین</span> <span>لی لی</span><span>؟</span> <span>روز بزرگ</span> <span>تخفیف</span> <span>مادر</span><span>!</span> <span>کودک</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>واکر</span> <span class="">لی لی</span> <span class="">بلوز</span> <span class="">...<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>راحت</span> <span>تسمه شانه خالی</span><span>.</span> <span>چرا انتخاب</span> <span>این</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>پیاده روی</span> <span>بچه</span> <span>دستیار</span> <span>کودک</span> <span>راه رفتن</span> <span class="">دستیار آموزش</span> <span>است.</span> <span>پیاده روی</span> <span>ماه</span> <span>است که برای کودکان</span> <span>بین سنین</span> <span>6 ماه تا</span> <span>14</span> <span>ماه می باشد.<br></span>&nbsp;<span><br><font color="#FF0000"><b>نکات</b></font></span><span><font color="#FF0000"><b>:</b></font> همیشه</span> <span>MOON</span> <span class="">پیاده روی در</span> <span class="">حضور یک فرد بزرگسال</span> <span>استفاده کنید،</span> <span>آیا کودکان</span> <span>مراقبت</span> <span>در حالی که</span> <span>با استفاده از</span> <span>MOON</span> <span>WALK</span> <span class="">را ترک کنید.<font color="#FF6600"><b><br><br>برای خرید و اطلاعات بیشتر در مورد واکر کودک موبی وان روی تصویر زیر کلیک کنید </b></font><br></span></span></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><a href="http://babywalker.ir/" target="" title=""><img alt="Moon Walk Baby Walking Assistant Baby Walk Learning Assistant" class="aligncenter" src="http://www.nowbabyblog.com/wp-content/uploads/2014/06/02/3/1752-Moon-Walk-Baby-Walking-Assistant-Baby-Walk-Learning-Assistant-1.jpg"></a></font></div> text/html 2017-04-03T13:49:50+01:00 babywalker.ir با مدیریت اکبری واکر کودک چیست؟ http://babywalker.ir/post/3 <font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><font face="Mihan-Yekan" color="#6600CC"><b><br></b></font></span></font></font><div align="center"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><font face="Mihan-Yekan" color="#6600CC"><b>در این مقاله به معرفی <a href="http://babywalker.ir/post/1" target="" title="">واکر کودک </a>می پردازیم:</b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa">&nbsp;</span>راه افتادن کودکان دردسرهای بسیاری دارد و به اصطلاح&nbsp; عامیانه این کودکان را نوپا می نامند کودکان نوپا علاقه شدیدی به راه رفتن دارندو در پی کشف یکی از بزرگترین حرکت های خود در زندگی یعنی راه رفتن هستند.</font></font><br><font class="text4"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;حال آن که برای راه بردن کودک دلبندتان باید خم شوید تا بتوانید او را راه ببرید البته این کار بسیار دشوار است و با چند قدم کمرتان دیگر راست نخواهد شد چون در شرایط بدی قدم برداشته اید</font><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/666/1996635/mobybabymoonwalk.jpg" alt="خرید اینترنتی واکر کودک" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></div></font></div><br><br><font class="text4"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><font color="#000099"><b><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;&nbsp; &nbsp; **</font></b></font><font color="#000066"><b><font face="Mihan-Yekan"><span>راه رفتن</span> <span>امن و امن</span> <span>با</span> <span>کمک از بزرگسالان</span></font></b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><font color="#000066"><b><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span>**بزرگسالان</span> <span>کمتر</span> <span>خم lمی شوند</span></font></b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><font color="#000066"><b><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;&nbsp; &nbsp; **&nbsp; <span>کودکان یاد بگیرند که</span> <span>به راه رفتن</span> <span>با لذت</span> <span>و اعتماد به نفس گام بردارند</span></font></b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"></span><font color="#000066"><b><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ** </font></b></font><span id="result_box" lang="fa"><font color="#000066"><b><font face="Mihan-Yekan"><span>قابل شستشو</span> <span>ایمنی</span> <span>کودک</span> <span>دستیار</span> <span>واکر</span> <span>مهار</span> <span>ماه</span> <span>راه رفتن</span></font></b></font><span></span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font><font size="1"><br></font><h2><font size="1"><a href="http://babywalker.ir/post/2">خرید واکر کودک دستیار کودک</a></font></h2><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span><span id="result_box" lang="fa"><span>مونواک</span> <span>کمک می کند تا</span> <span>کودک یاد بگیرند</span> <span>به راه رفتن</span> <span>در یک راه امن</span> <span>با کمک</span> <span>یک فرد بالغ و</span> <span>کمک می کند تا</span> <span>با تعادل و</span> <span>اعتماد به نفس.</span> <span>برای</span> <span>ایمنی و مراقبت</span><span>، شستشو دست</span><span>، هوای خشک و</span> <span>ذخیره</span> <span>دور از دسترس</span> <span>کودکان نگهداری شود.</span> <span>همیشه در</span> <span>حضور یک فرد بزرگسال</span> <span>استفاده کنید.</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>پیاده روی</span> <span>-Moon</span> <span>کمک می کند تا</span> <span>کودک</span> <span>به راه رفتن در</span> <span>راه امن</span> <span>به کمک</span> <span>یک فرد بزرگسال</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span><span>- ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>کمک می کند تا</span> <span>پیاده روی</span> <span>childto</span> <span>در تعادل و</span> <span>رایگان </span><span>اطمینان حاصل کنید</span> <span>قفل</span> <span>های پلاستیکی</span> <span>می</span> <span>سفت </span><span>نگه داشتن</span> <span>کودک</span> <span>دور از مواد</span> <span>Flamable</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>-</span> <span>باید به بچه ها</span> <span>را ترک کنید</span> <span>در حالی که</span> <span>با استفاده از</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>- ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>طراحی شده</span> <span>برای کمک به کودک</span> <span>برای راه رفتن</span> <span>به راحتی</span> <span>و با خیال راحت</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font><br><br><font class="text4"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/666/1996635/walke2r.jpg" alt="واکر بچه" hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span><font color="#FF0000"><b>نحوه پاک کردن</b></font></span><font color="#FF0000"><b> <span>ماه</span> <span>راه رفتن:</span></b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>- شستشوی</span> <span>پیاده روی</span> <span>ماه</span> <span>با دست</span> <span>در آب سرد</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>- آیا</span> <span>پیاده روی</span> <span>ماه</span> <span>اتو نکنید</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>، آیا</span> <span>استفاده نمی</span> <span>خشک و تمیز</span> <span>و یا استفاده از</span> <span>خشک کن</span> <span>برای پیاده روی</span> <span>ماه</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>- نگه داشتن</span> <span>ماه</span> <span>پیاده روی</span> <span>در سایه برای</span> <span>خشک کردن بعد از</span> <span>شستن</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>- شستشوی</span> <span>پیاده روی</span> <span>ماه با</span> <span>پودر لباسشویی،</span> <span>هیچ به</span> <span>سفید کننده و یا</span> <span>مواد شیمیایی استفاده نمی</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><font color="#FF0000"><b><span>توجه:</span></b></font></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>پیاده روی</span> <span>-Moon</span> <span>است</span> <span>برای کودکان</span> <span>بین سنین</span> <span>6 ماه تا</span> <span>14 ماه</span> <span>برای کمک به آنها</span> <span>به راه رفتن</span> <span>برای هر گونه استفاده</span> <span>دیگر</span></span></font></font><br><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span>آن را یک</span> <span>راه ایده آل</span> <span>برای کودک به</span> <span>یاد بگیرند که چگونه</span> <span>به راه رفتن در</span> <span>ایمنی است.<br><font color="#FF0000"><br>ایا می خواهید فرزند دلبندتان را با داشتن واکر کودک شاد کنید</font><br><font color="#CC33CC"><br>وسیله مهیج و ایمن برای کودک دلبندتان</font><br><font color="#009900"><br>نسل جدید واکر های کودک<br></font></span></span></font></font><br><br><b><font color="#0099CC"><br></font></b><a href="http://babywalker.ir/" target="" title=""><img src="http://titebazar.ir/pic/waker-1.jpg"></a><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span id="result_box" lang="fa"><span></span></span></font></font> text/html 2017-04-03T13:46:56+01:00 babywalker.ir با مدیریت اکبری خرید واکر کودک دستیار کودک در راه رفتن http://babywalker.ir/post/2 <font class="text4" size="2"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><br>دریافت بهترین <a href="http://babywalker.ir/post/1" target="" title=""><font class="text4" size="2"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!">واکر </span></font></span></span></span></font><font class="text4" size="2"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><font class="text4" size="2"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"> کودک</span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></font></a></span></font></span></span></span></font><font class="text4" size="2"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><font class="text4" size="2"><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"></span></font></span></span></span></font>، موبی کودک ماه پیاده روی! </span><span title="It Helps the Children to Learn Walking and Keep Balance with More Fun and Confidence.">این کمک می کند تا کودکان به یادگیری راه رفتن و حفظ تعادل با لذت بیشتر و اعتماد به نفس. </span><span title="It helps your little baby learn to walk, teaches them to stay on their feet and it’s a great way to keep your child close to you when you’re out and about.">این کمک می کند بچه کوچک خود را یاد بگیرند به راه رفتن، آنها را می آموزد به ماندن روی پای خود و آن را یک راه عالی برای نزدیک به شما نگه داشتن فرزند خود را هنگامی که شما در خارج از خانه است. <br><br></span></font></span></span></span><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/666/1996635/mobybaby.jpg" alt="واکر کودک جدید" hspace="0" height="315" width="473" vspace="0" border="0" align=""></div><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Moby Baby Moon Walk made walking easier as there is no reason for bending down and hurting your backs while trying to teach your baby to walk."><br>موبی کودک ماه پیاده روی ساخته شده راه رفتن آسان تر به عنوان هیچ دلیلی برای خم کردن و صدمه زدن به پشت خود را در حالی که تلاش برای آموزش کودک شما به راه رفتن وجود دارد. </span><span title="Moon Walk helps the child to walk in a secure manner with the help of an adult.">ماه پیاده روی کمک می کند تا کودک به راه رفتن به شیوه ای امن با کمک یک بزرگسال. </span><span title="Helps the child to walk and balance freely.">کمک می کند تا کودک به راه رفتن و تعادل آزادانه. <br><br></span></font></span></span></span><span id="result_box" lang="fa"><span title="Get The Best Baby Walker, Moby Baby Moon Walk!"><span id="result_box" lang="fa"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="Designed to help the child walk in comfort and safety.">با واکر کودک Moby Baby Moon Walk، کودک شما می تواند به راحتی و با تعادل کامل راه رفتن را شروع کند تا بتواند به سرعت راه رفتن مستقل و بدون کمک شما را تجربه کنند <br>طراحی شده برای کمک به کودک در ایمنی و راحتی راه رفتن. </span><span title="Suitable for children between the ages of 6 months to 14 months.">مناسب برای کودکان بین سنین 6 ماه تا 14 ماه می باشد. </span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span title="The fabric is made of cotton so it is airy and will not make your babies sweat even during the hottest day.">پارچه ساخته شده از پنبه پس از آن روح است و نمی خواهد نوزادان خود را در گرم ترین روز عرق حتی. </span><span title="A simple hand wash is all you need to keep it clean and smelling good.">شستشوی دست ساده همه شما نیاز به آن را تمیز و بوی خوش نگه داشتن است. </span><span title="Drying is also naturally done, and must not be twisted just to remove the water, just hang it under the sun and wait for it to dry out.">خشک کردن نیز به طور طبیعی انجام می شود، و باید پیچ ​​خورده نخواهد شد و فقط به حذف آب، فقط آن را زیر آفتاب آویزان و صبر کنید تا خشک شود. </span></font><span title="Weight: 0.20 KG"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وزن: 0.20 کیلوگرم<br></font><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span></span></span></span><font color="#FF0000"><b> در صورتی که نیاز به خرید واکر کودک بی بی مون والک دارید روی تصویر زیر کلیک کنید تا به صفحه خرید این کالا ارجاع شوید</b></font><br><b>ارسال به کلیه شهرها و روستاها طی چند روز با همکاری اداره پست </b><br><br></font><br><br><a href="http://babywalker.ir/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/666/1996635/walker.jpg" alt="واکر کودک " hspace="0" vspace="0" border="0" align=""></a><font size="2"> </font> text/html 2017-04-03T13:36:32+01:00 babywalker.ir با مدیریت اکبری خرید واکر کودک moonwalk http://babywalker.ir/post/1 <div align="center"><font size="2"><font color="#FF0000"><b>به فروشگاه و سایت اینترنتی واکر کودک خوش آمدید<br></b></font></font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/666/1996635/waker.jpg" alt="واکر کودک بی بی مون" vspace="0" border="0" align="" hspace="0"></div><font size="2"><br>در این فروشگاه اینترنتی که نمایندگی رسمی و اصلی این کالا ارزشمند می باشد به صورت مستقیم و با حذف واسطه های فروش ، واکر کودک بی بی مون والک به عموم مردم عزیزمان در سرتاسر ایران ارسال و عرضه می شود<br><br>واکر کودک moon walk وسیله ای هیجان انگیز و نسل جدید واکر های کودک است برای یادگیری راه رفتن برای بچه های خردسال بالای 8 ماه به بالا ، با استفاده از واکر کودک لحظات شیرین و دلچسبی برای فرزند دلبندتان و خودتان ایجاد کنید<br></font><br><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/666/1996635/walker.jpg" alt="واکر کودک " vspace="0" border="0" align="" hspace="0"></font><br></div><font size="2"><b><font size="2"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> </b></font>فروش ویژه واکر کودک با قیمت تخفیف : <font color="#CC33CC">22000 </font>تومان</b><br><br>نحوه ارسال : به صورت پست و تحویل درب منزل تان و سپس پرداخت وجه به مامور پست محترم<br><br></font><font size="2"><font color="#3333FF"><b><font size="2"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></b></font>نحوه سفارش واکر کودک :</b></font> کافیست آدرس و نام و نام خانوادگی و کدپستی منزل تان را به شماره 50002030235 پیامک کنید تا خرید تان ثبت و ارسال شود<br><br><br><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> در صورتی که قصد خرید اینترنتی این کالا را دارید روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید</b><br></font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><strong>برای خرید پستی ارسال به سراسر ایران سپس پرداخت روی دکمه زیر کلیک و فرم سفارش را پرکنید</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><font size="2"> <a href="http://buyiranian.shoperzfa.com/Card.html?pid=253543&amp;uid=" target="" title=""><img src="http://buyiranian.persiangig.com/image/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="" hspace="0"></a><br><br><br></font><font size="2"><font color="#000099"><b>پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه جهت پاسخگویی به سوالات و درخواست مشتریان محترم واکر کودک مون والک moon walk: </b></font><br>0935-3877793<br></font><br>